jak nakupovat kvalitní esenciální oleje

aneb jak poznám kvalitu

02. 05. 2017 | Alex

Základní poznávací charakteristika přírodních EO: 

Na lahvičce jsou zachyceny následující informace:

– nápis esenciální olej (nikdy ne vonný olej)

– český název rostliny 

rodové i druhové jméno rostliny latinsky (např. lavandula angustifolia), a to z toho důvodu, že mnohé rostliny se vyskytují v několika variantách, je tedy nutné uvést celé jméno, aby zákazník přesně věděl, o kterou rostlinu ze stejné rodiny se jedná

název země, kde byl olej získán (opravdu nestačí “země mimo EU”)

– údaje o tom, že se jedná o  100 % EO

datum výroby a datum spotřeby (doba spotřeby bývá uváděná 2 roky, někde to je i pět let; u některých olejů platí pravidlo “čím starší, tím lepší” např.: pačule)

– v ideálním případě biochemická specificita a část rosliny, ze které je EO vyrobený

– způsob získání EO (destilace, extrakce pomocí rozpouštědel, enfleurage,…)

Kupující by se ovšem neměl při výběru olejů spoléhat pouze na značení prodejce, ale také na logiku věci. Měl by rozpoznat, že pokud prodejce nabízí melounový, mangový či banánový esenciální olej či silici, jde o lež, neboť téměř z žádného ovoce kromě citrusů nejde získat přírodní silici. Oleje těchto druhů ovoce jsou oleje vonné získané syntetickou cestou a neřadí se tedy do aromaterapie.

Vonný olej a esenciální olej jsou diametrálně odlišné záležitosti. Vonné oleje se používají do parfémů či konvenční kosmetiky. Oproti syntetice, přírodní oleje obsahují chemické složky, které se vyznačují mnohačetnými terapeutickými účinky na fyzické tělo, mysl i duši. 

Uvnitř lahvičky se nachází:

Oleje s charakteristickým zabarvením (některé jsou i bezbarvé, ale mnoho přírodních olejů má svoji charakteristickou barvu, př. hermánek – temně modrý, ylang ylang – mírně zabarvený, není čirý, oproti tomu syntetické oleje jsou čiré).

Nicméně, odlišné varianty barvy a vůně u téhož druhu esenciálního oleje nemusejí o kvalitě nic vypovídat, a ani intenzita vůně není směrodatná, zejména je-li přírodní silice nahrazena synteticky připravenou parfémovou vůní, kde bývá zdůrazňována zejména vonná složka.

Chemotypy silic:

Vůně a též chemické složení téhož druhu silice se může lišit podle roku sklizně matečné rostliny, půdních a klimatických podmínek a také podle způsobu (metody) získávání silice z rostliny. Rostliny stejného druhu, které se pěstují v jiných oblastech si začnou přirozeně vytvářet méně či více odlišné složení. Například tymián má chemotypů až 18, chemotyp je pak označován podle největší chemické složky v silici (př.linalool). Tuto přirozenost rostlin by měli obchodníci také zohlednit a uvádět na lahvičkách, tak aby byl zákazník plnohodnotně informován.

Metody získávání silice a důsledek na lahvičce:

-parní destilace (levandule, máta a převážná většina EO)

-extrakce organickými rozpouštědly (název je absolut nebo absolue) 

-enfleurage (fialka, šeřík, jasmín) 

-lisování (citrusy)

Cena:

Cena nemusí být směrodatná, nemusí vždy platit, “čím dražší, tím kvalitnější”, nicméně je důležité brát cenu v potaz.

Nepoctiví prodejci mohou svými nízkými cenami velmi poškodit solidní obchodníky. Nakoupí éterické oleje nižší kvality, přidají do nich chemické a vonné přísady, aby olej krásně voněl a prodají je za cenu olejů špičkové kvality. Ceny olejů tak mohou být nižší a zisky neetických prodejců obrovské.

Dodavatelé olejů:

Většina firem nakupuje oleje od evropských i mimoevropských dodavatelů a s EO se obchoduje na mezinárodním trhu po tunách stejně jako se zemědělskými produkty, například kávou nebo čajem. Existuje jen zanedbatelné množství olejů, které pochází od malých, nezávislých a organických pěstitelů. Dodavatelé éterických olejů, ať tak či onak, získávají gro svých olejů přes prodejní řetězec velkých mezinárodních společností obchodujících s éterickými oleji. Mnohdy tedy není možné, aby každá firma své oleje získávala “přímo od pěstitelů“, jak mnohé z nich tvrdí. Není to možné už z vlastní podstaty masivního mezinárodního obchodu s oleji. Distribuce éterických olejů aromaterapeutům bohužel představuje relativně malý objem obchodu (většina olejů jde do konvenční kosmetiky a zejména pak parfemářství).

Certifikace olejů: 

Ke všem EO by Vám měla být prodávající firma schopná dodat bezpečnostní listy, technické specifikace, analytické certifikáty a deklarace alergenů. Následující obrázek ukazuje popisnou sekci esenciálního oleje u firmy florihana.com, která zákazníkům jako jedna z mála poskytuje veškeré potřebné informace přímo na webu.

Vždy je tedy dobré být v úzkém kontaktu přímo s firmou, od které oleje odebírám a vyžadovat po nich certifikáty a testy, pokud je nemají automaticky uváděné na webových stránkách. Je dobré si zjistit, zda má firma k nahlédnutí biochemickou analýzu, která je výsledkem plynové chromatografie – hmotnostní spektometrie (GC/MS analýza). Opravdu jen málo firem je schopných Vám tuto informaci poskytnout.

Problematika syntetických silic:

Vnější aplikace nečistých chemických látek se obvykle neprojevuje závažnějšími problémy, ale pokud se rozhodnete použít olej vnitřně, dostáváme se do velmi kalných vod. Právě z tohoto důvodu je činnost nepoctivých prodejců v aromaterapii tak závažná. Je-li zákazník přesvědčen, že kupuje čistý, přírodní, popř. organický esenciální olej, zatímco ve skutečnosti olej obsahuje chemické nečistoty, pak je zřejmé, že si takoví obchodníci pro vlastní zisk zahrávají s lidským zdravím.

Problematika multi-levelového prodeje aneb jak nakupovat kvalitní esenciální oleje: 

Multi-levelových firem s esenciálními oleji se na trhu vyskytuje několik a hlavním problémem takového prodeje je nedostatečné vzdělání lidí, kteří oleje prezentují a prodávají. Často se jedná o jedince, kteří nestudují nebo nevystudovali aromaterapii a mají za sebou třeba jen pár seminářů, což je velmi problematické a může vést k tomu, že se k zákazníkovi dostanou neúplné informace založené na něčí zkušenosti, která ale pak může mít fatální následky na život někoho jiného – zejména pokud se jedná o doporučování vnitřního užití esenciálních olejů, tam je vždy důležité obracet se na odborné a profesionální aromaterapeuty pro kvalitní informace. 

Velkým problémem multi-levelu je fakt, že mnohdy své oleje označuje jako terapeutické, nicméně oficiálně žádné takové názvosloví není regulováno a neexistuje, tudíž je to víceméně marketingový tah, který zajistí vyšší prodej. Pozor na to! 

BIO vs. KONVENCE

Další možné hledisko výběru kvalitních esenciálních olejů je rozhodnutí mezi pěstováním rostliny v konvenčním pěstitelství nebo v bio kvalitě. Bio kvalita je vždy lepší volbou, neboť zajišťuje mnohé standardy, které pro konvenční pěstitelství nejsou běžné. Mnohdy jsou pro zdraví vhodnější (jedná-li se o vnitřní užití – vždy bio).

Zároveň je také vhodné bio EO kupovat v případě, že se zajímáte o etiku celé výroby. Bio kvalita prokazuje jednoznačný postoj k přírodě, k planetě a také k samotným pěstitelům, protože práce s pesticidy má mnohdy těžké důsledky pro jejich vlastní zdraví. To se velmi projevuje třeba v pěstování citrusových plodů, kde při konvenční cestě schází etika a férovost vůči česačům samotných plodů, a to je ještě zhoršeno tím, že jsou neustále vystavováni chemikáliím, a tudíž v pak mohou bojovat s onemocněními způsobenými vystavením se těmto toxickým látkám. Takže bio je ve většině případů etičtější a morálnější cestou nákupu. 

 

Další možnosti, jak najít kvalitní oleje:

1. Ptejte se odborných a profesionálních aromaterapetuů, jaké oleje používají oni sami.

2. Zkoušejte různé značky olejů a komunikujte s jejich obchodním oddělením. Dávejte jim najevo své poznámky a nebojte se klást otázky. Jste zákazník, mělo by se Vám dostat co největšího servisu. 

3. Firma by Vám měla být schopná dát informace o správném ředění a užití olejů.

4. Trénujte svůj čich a objevujte vůně, které Vám jsou nejvíc příjemné. Opravdu oleje od různých firem voní jinak, a to díky tomu, že každá firma používá jiné rostliny z jiných oblastí sběru a zároveň má jiné destilační know-how. 

Ale nebojte, určitě najdete tu svoji společnost, která Vám bude vyhovovat:) 

Tady je seznam námi používaných společností:

Nobilis Tilia

Aroma-ateliér

Primavera

Přejeme Vám tedy, ať Vás žívot s aromaterapií baví a dává Vám to, co hledáte 🙂

O aromaterapii jsem také natočila tento podcast, pokud si chcete udělat hezkou chvilku, moc doporučuji.

S láskou a úctou k aromaterapii a k Vám a s láskou k tomu, jak nakupovat kvalitní esenciální oleje,

Alex a Terka