Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše

249 

Více než 20 receptů na čistě přírodní, pečující a zaručeně “hand made” mýdla!
Pokud milujete příjemné vůně, pestré barvy, éterické oleje, léčivé bylinky a přírodní kosmetické produkty, je tato voňavá kniha určena přímo pro vás.
Pusťte se s námi do snadné a zábavné tvorby mýdel z glycerinové mýdlové hmoty.

Kategorie:

Pusťte se s námi do snadné a zábavné tvorby mýdel z glycerinové mýdlové hmoty. Stačí hmotu jen rozpustit, přikápnout oleje, vmíchat barviva, přihodit bylinky nebo další ingredience, vlít ji do formiček, nechat ztuhnout… a pak už jen vyklopit vlastnoručně vyrobené originální a voňavé mýdlo, se kterým si to můžete namířit rovnou do koupelny!

Obdarováváte rádi své blízké vlastnoručně vyrobenými dárečky přímo od srdce? Pokud navíc milujete příjemné vůně, pestré barvy, éterické oleje, léčivé bylinky a přírodní kosmetické produkty, je tato voňavá kniha určena přímo pro vás. Pusťte se s námi do snadné, bezpečné, a hlavně zábavné tvorby čistě přírodních pečujících mýdel z glycerinové mýdlové hmoty s příměsí bambuckého másla, rostlinných olejů nebo afrického černého mýdla.

Stačí hmotu jen rozpustit ve vodní lázni, přikápnout rostlinné nebo esenciální oleje, přisypat přírodní barviva (jíly a slídy), přihodit čerstvé či sušené bylinky nebo dodat další ingredience (koření, soli, rostlinný mléka a másla apod.), vlít hmotu do kuchyňských forem, nechat ztuhnout… a pak už jen vyklopíte vlastnoručně vyrobené originální a voňavé mýdlo, se kterým si to můžete namířit rovnou do koupelny! 

Pro ty, kteří by chtěli nejpovedenějším mýdlem potěšit své milované, je v závěru knihy připravena inspirace na dárková balení a jako bonus je zařazeno také 8 archů úžasných mýdlových etiket.

V této voňavé knize naleznete:

* více než 20 osvědčených receptů na velmi jednoduchá čistě přírodní mýdla

* 4 papírové archy s 80 rozkošnými mýdlovými etiketami

* přehledná tabulka mezinárodního názvosloví základních kosmetických ingrediencí INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)

* přehledná tabulka nejpoužívanějších rostlinných i esenciálních olejů a jejich vhodných kombinací

 

Reklamační řád

STORNO PODMÍNKY ŠKOLY PŘÍRODNÍ KOSMETIKY A JEDNORÁZOVÝCH KURZŮ: 

Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné do 5 pracovních dnů zaplatit nevratnout zálohu ve výši 50%. 

Pokud nebude částka připsána na účet Školy přírodní kosmetiky, Vaše rezervace bude automaticky smazána a místo bude uvolněno. 

Záloha ve výšce 50% je nevratná. 

Pokud se klient na zvolený kurz nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je nevratná celá částa a firma má právo vymáhat doplatek finální částky či účtovat akci v plné výši. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami.

Článek VII.

Účinnost a platnost smlouvy o poskytování služeb 

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti a platnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

ŠPK potvrdí objednávku účasti na studiu telefonicky nebo elektronicky (objednatel souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být nahráván);

dojde k započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na studiu (fyzická přítomnost objednatele či jeho pracovníka);

dojde k uhrazení rezervační zálohy nebo i části školného objednatelem.

Článek IX.

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory mezi ŠPK a objednatelem – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Dříve než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nejdříve kontaktovat ŠPK na e-mailu alex@tinylife.cz pro vyřešení nastalé situace.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU ZAKOUPENÉHO DISTANČNÍM ZPÚSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V E-SHOPU)

Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou.

1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat „MB“  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu alex@tinylife.cz.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

2.1 Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce Reklamačního řádu, vrátí mu „MB“  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se výrobku, ohledně něhož Zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržela. Předpokladem vrácení peněz je vrácení výrobku Zákazníkem. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník uvedl. „MB“  vrátí platbu až po obdržení vráceného výrobku nebo prokáže-li Zákazník, že výrobek „MB“  odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Převzetí výrobku – Zákazník je povinen výrobek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle „MB“ . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle výrobek zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené výrobky musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zasláné tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Je-li vrácené výrobek poškozen porušením povinnosti Zákazníka, je „MB“  oprávněna vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty výrobku a odečíst jej na vrácené částky.

2.3 Náklady spojené s vrácením výrobků nese Zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce výrobku, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce výrobku, který podléhá rychlé zkáze, jakož i výrobku, který byl po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce výrobku v uzavřeném obalu, který Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Je-li společně s výrobkem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi „MB“  a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu s výrobkem „MB“ vrátit i poskytnutý dárek.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen “VOP”)

Všeobecné obchodní podmínky týkající se studia na Škole přírodní kosmetiky a jednorázových kurzů

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti, které vznikají osobám, které se přihlásily prostřednictvím portálu www.tinylife.cz ke studiu studijního oboru (dále jen „studium“) pořádanému společností Tiny Life. v rámci projektu Škola přírodní kosmetiky (dále jen „ŠPK), pokud nebylo dohodnuto jinak (dále jen „objednatel“ nebo „student“).

Článek II.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

Webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.tinylife.cz dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o studiu.

Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím e-shopu umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“).

Objednávku objednatel odešle ŠPK kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na produkt Škola přírodní kosmetiky na webové stránce.

V návaznosti na doručení objednávky ŠPK zašle ŠPK na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb formou potvrzení objednávky (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu, může ŠPK kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného ŠPK na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s ŠPK. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele ŠPK. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

Objednatel souhlasí s tím, že ŠPK může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. VIII podmínek.

Článek III.

Studium

Studium je zajišťováno ve formě tří měsíců.

Studijní plán pro každý studijní ročník je uveden na webové stránce. Možnost změny z vážných důvodů na straně lektorky či pořadí přednášek je vyhrazena, vždy však tak, aby nedošlo k omezení rozsahu a kvality poskytovaných informací. O případné změně budou studenti včas informováni.

Výuka je prováděna v úhrnu 25 akademických hodin.

V případě, že student absolvuje ročník s minimálně 80 % docházkou, obdrží na konci ročníku absolventský diplom. 

Článek IV.

Práva a povinnosti stran

Na základě smlouvy o poskytování služeb se ŠPK zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na studiu, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit ŠPK odměnu (dále jen „školné“), a to za podmínek stanovených v čl. VII těchto podmínek.

Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky studia se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu studia, změnám ve složení přednášejících, změnám místa či času konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí konkrétní přednášky). O změnách charakteristik studia bude ŠPK objednatele v předstihu informovat.

Objednatel má rezervované místo ve studiu na základě řádně vyplněné přihlášky na portálu www.tinylife.cz a po uhrazení rezervační zálohy ve výši 2.435,- Kč. V případě, že k potvrzení objednávky došlo méně než 30 dnů před datem první přednášky příslušeného studijního ročníku, rezervační záloha se nehradí, a objednatel přímo hradí školné na základě vystavené faktury.

Student bere na vědomí, že studium ŠPK nemá žádnou akademickou akreditaci vydanou Ministerstvem školství ČR či jakoukoli jinou státní institucí.

Student je povinen chovat se během přednášek tak, aby nerušil ostatní studenty a přednášející. V případě, že student toto pravidlo poruší, nebo se dostaví na přednášku pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, může být z výuky vykázán. V případě opakovaných situací může být student vyloučen trvale ze studia bez nároku na vrácení již zaplaceného školného.

Student není oprávněn pořizovat audio nebo video záznam výuky.

 

Článek V.

Přerušení studia

Student může přerušit studium pouze ze závažných důvodů po dohodě s vedením ŠPK.

Student může opětovně pokračovat ve studiu v dalším otevřeném ročníku studia, poté co tento svůj záměr oznámí vedení ŠPK.

V případě přerušení studia se uhrazené školné nevrací.

Článek VI.

Školné a platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit školné za zajištění možnosti účasti ve studiu ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

Školné nezahrnuje náklady na ubytování a stravování v místě konání akce a náklady na dopravu do místa konání akce. Ve školném je zahrnuto poskytnutí tištěných podkladů k přednáškám a ingredience pro praktickou část. Ve školném mohou být zahrnuta i některá další plnění, pokud s akcí a jejím průběhem přímo souvisí.

Úhradu školného je možné provést formou dvou splátek za ročník. V závažných případech je možné se domluvit na individuálním řešení platby.

Včasnou úhradou školného dle volby studenta, tedy první splátky ze dvou, případně úhradou školného za celý ročník, se registrovaný zájemce stává řádným studentem.

V případě, že student využívá speciálních slev, které ŠPK poskytuje, pak je třeba školné uhradit dle podmínek spojených s poskytnutím dané slevy.

Školné je splatné v termínu splatnosti uvedeném na zálohové faktuře zaslané objednateli. V případě, že je zálohová faktura ŠPK vystavena méně než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím studia, je splatná ihned. Zálohová faktura bude ŠPK vystavena v elektronické podobě.

Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet ŠPK č. 1415242073/3030 vedený u Airbank, a.s. (dále jen „účet ŠPK“).

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

ŠPK není plátcem DPH. Ceny studia jsou uvedeny vč. DPH. Školné zahrnuje veškeré daně, poplatky a náklady potřebné k zajištění studia.

Případné slevy poskytované ŠPK je nutné u ŠPK uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

Závazek objednatele hradit školné je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet ŠPK.

STORNO PODMÍNKY ŠKOLY PŘÍRODNÍ KOSMETIKY A JEDNORÁZOVÝCH KURZŮ: 

Po přihlášení na akci v rezervačním systému je nutné do 5 pracovních dnů zaplatit nevratnout zálohu ve výši 50%.

Pokud nebude částka připsána na účet Školy přírodní kosmetiky, Vaše rezervace bude automaticky smazána a místo bude uvolněno.

Záloha ve výšce 50% je nevratná.

Pokud se klient na zvolený kurz nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je nevratná celá částa a firma má právo vymáhat doplatek finální částky či účtovat akci v plné výši. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami.

 

Článek VII.

Účinnost a platnost smlouvy o poskytování služeb 

Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti a platnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

ŠPK potvrdí objednávku účasti na studiu telefonicky nebo elektronicky (objednatel souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být nahráván);

dojde k započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na studiu (fyzická přítomnost objednatele či jeho pracovníka);

dojde k uhrazení rezervační zálohy nebo i části školného objednatelem.

Článek IX.

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory mezi ŠPK a objednatelem – spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě objednatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Dříve než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nejdříve kontaktovat ŠPK na e-mailu alex@tinylife.cz pro vyřešení nastalé situace.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují platnost dnem 1.1.2018 a jsou účinné až do jejich případné změny, o níž budou studenti řádně a včas informováni.

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTU KOMBUCHA BOHYNĚ

Tyto „VOP“ Martiny Běhalové se sídlem Sokolovská 161/2B, 77900, Olomouc, identifikační číslo osoby: 05391474, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Magistrátě města Olomouce, odboru živnostenském. „VOP“ upravují v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Zákazník“), a to jak v provozovně Martiny Běhalové (dále jen „MB“), tak prostřednictvím e-shopu „MB“, kterým je webová aplikace „MB“ umístěná na: www.tinylife.cz, kde mohou Zákazníci nakupovat Zboží/výrobky „MB“, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“)

Zbožím/výrobkem se rozumí movité věci dodávané „MB“  Zákazníkům nebo vyráběné a dodávané „MB“ Zákazníkům. Pro bližší přiblížení „MB“ uvádí, že výrobkem rozumí movité věci, které „MB“ sama vyrábí (kombuchu).

Zákazníkem se pro účely těchto VOP rozumí příjemce výrobků vyráběných „MB“, které získává od „MB“ za peněžní úplatu. Tyto VOP se vztahují výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 OZ, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s „MB“ nebo s ní jinak jedná. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit výrobek od „MB“, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ.

Znění VOP může „MB“  měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o výrobcích, a to včetně uvedení jejich cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Zobrazené ceny jsou po všech slevách a bonusech a jsou konečné. Tímto ustanovením není omezena možnost „MB“  uzavřít se Zákazníkem kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je výrobek doručován v rámci území České republiky a Slovenské republiky a dalších zemí Evropské unie.

Za účelem objednání výrobku vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném výrobku (objednávané „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného výrobku

nákladech spojených s dodáním výrobku (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky „MB“  je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Zákazník „MB“  kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou „MB“  považovány za správné. „MB“  neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“).

„MB“  je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství výrobku, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi „MB“  a Zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je „MB“  zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

 

CENA ZBOŽÍ/VÝROBKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu výrobku a případné náklady spojené s dodáním výrobku dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit „MB“  následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně „MB“  na adrese „MB“ : Dolany 498, 78316, Dolany u Olomouce,

v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce,

bezhotovostně převodem (platba předem) na účet „MB“ : Česká republika: 1415242073/3030 u Air Bank, a.s. Splatnost platby předem je do 5 pracovních dnů ode dne objednání – pokud nebude uhrazeno, objednávka bude stornována.

bezhotovostně platební kartou (platba předem) s doručením na adresu Zákazníka nebo s převzetím osobně v provozovně „MB“ .

Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit „MB“  také náklady spojené s balením a dodáním výrobku ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním výrobku.

„MB“  nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčen bod 4. tohoto čl. IV. ohledně povinnosti uhradit kupní cenu předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí výrobku. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem.

V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen hradit kupní cenu výrobku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet „MB“ .

Případné slevy z ceny výrobku poskytnuté „MB“  Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat, s výjimkou slev, které se týkají výrobku před ukončením expirace.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví „MB“  ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví „MB“  Zákazníkovi po uhrazení ceny výrobku a zašle jej na e-mailovou adresu Zákazníka a výrobek na domovskou adresu Zákazníka.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY A VRÁCENÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU ZAKOUPENÉHO DISTANČNÍM ZPÚSOBEM (PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ PRODEJE V E-SHOPU)

Právo odstoupit od kupní smlouvy

1.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těch případech, kdy mu to přiznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, konkrétně jeho ust. § 1829, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí výrobku Zákazníkem nebo jím určenou třetí osobou.

1.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat „MB“  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje. Zákazník může pro tyto účely využít (není to však jeho povinností) formulář, jehož náležitosti jsou obsaženy v Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem, v platném znění.

1.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje předat odstoupení od smlouvy v poslední den lhůty orgánu, který má povinnost jej doručit (provozovatel poštovních služeb) anebo jej i odeslat e-mailem na adresu alex@tinylife.cz.

Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

2.1 Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy dle tohoto odstavce Reklamačního řádu, vrátí mu „MB“  bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržela oznámení Zákazníka o odstoupení od smlouvy, všechny platby týkající se výrobku, ohledně něhož Zákazník odstupuje od smlouvy, které od něj obdržela. Předpokladem vrácení peněz je vrácení výrobku Zákazníkem. Vrácení plateb proběhne přednostně bezhotovostně na bankovní účet, který Zákazník uvedl. „MB“  vrátí platbu až po obdržení vráceného výrobku nebo prokáže-li Zákazník, že výrobek „MB“  odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Převzetí výrobku – Zákazník je povinen výrobek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zaslat zpět nebo jej osobně předat v sídle „MB“ . Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle výrobek zpět před uplynutím 14 dnů. Zákazník bere na vědomí, že vrácené výrobky musí být kompletní – nepoškozené, neotevřené a zasláné tak, aby přepravou nedošlo k jejich poškození. Je-li vrácené výrobek poškozen porušením povinnosti Zákazníka, je „MB“  oprávněna vůči Zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty výrobku a odečíst jej na vrácené částky.

2.3 Náklady spojené s vrácením výrobků nese Zákazník.

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce výrobku, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce výrobku, který podléhá rychlé zkáze, jakož i výrobku, který byl po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce výrobku v uzavřeném obalu, který Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Je-li společně s výrobkem poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi „MB“  a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu s výrobkem „MB“ vrátit i poskytnutý dárek.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBKU

Není-li ujednáno jinak, je výrobek dodáván prostřednictvím České pošty nebo jiného smluvního dopravce „MB“.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li  podle kupní smlouvy povinna dodat výrobek na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít výrobek při dodání. Doba předání expedovaného výrobku přepravci je 2-3 pracovní dny od potvrzení objednávky, a to v závislosti na tom, zda je výrobek skladem či nikoliv. Při nevyzvednutí zásilky si „MB“ může nárokovat úhradu dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno výrobek doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním výrobku, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Náklady na poštovné jsou uvedeny zde s tím, že „MB“ upozorňuje, že se ceny dopravného (ev. doběrečného) mohou měnit v závislosti na změnách cen dopravců.

 

DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI OHLEDNĚ SKLADOVÁNÍ ZBOŽÍ/VÝROBkŮ

Společnost upozorňuje Zákazníky, že s ohledem na charakter výrobků, které vyrábí/dodává, a to zejména ze skupiny potravin, je nutno je též vhodným způsobem skladovat.

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Ve věci jakosti při převzetí výrobku a práv z vadného plnění odkazuje „MB“ na Reklamační řád pro spotřebitele, který je nedílnou součástí těchto VOP.

V případě nesouhlasu Zákazníka s výsledkem reklamace může se Zákazník obrátit na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Celní úřad.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zákazník nabývá vlastnictví ke výrobku zaplacením celé kupní ceny.

„MB“ není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Toto ustanovení se vztahuje výlučně na spotřebitele, jak jej definuje ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy na každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Společností nebo s ní jinak jedná. Nevztahuje se na případy, kdy osoba, která uzavřela s Poskytovatelem smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání výrobku v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje „MB“ i prostřednictvím elektronické adresy alex@tinylife.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle „MB“ na elektronickou adresu Zákazníka.

5. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů je prioritou naší společnosti, níže poskytujeme podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů v naší společnosti a o tom, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů a další informace týkající se zpracování osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme v naší společnosti přísná pravidla a dbáme na to, aby k nim měli přístup jen oprávněné osoby. Bez Vašeho vědomí nepředáváme Vaše osobní údaje mimo strukturu naší organizace, mimo případy Vámi poskytnutého souhlasu, případně kdy nám to ukládá právní předpis nebo nás k tomu právní předpis opravňuje nebo pokud se jedná o náš oprávněný zájem.

Prosíme o přečtení níže uvedených informací o zásadách zpracovávání osobních údajů.

I. Správce osobních údajů

Martina Běhalová,  IČ: 0539174, se sídlem Sokolovská 161/2B, Olomouc, 77900 (dále jen jako „Správce“) tímto informuje o účelu, rozsahu, době a právním titulu zpracování osobních údajů subjektů údajů, včetně přístupu k nim a o rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů na straně správce. Správce je provozovatelem serverů na síti internet – dále jen servery Správce.

 

II. Právní předpisy, pojmy

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/67 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Pro účely níže uvedených zásad uvádí správce následující pojmy Nařízení:

·      osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

·      zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby;

·      zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

·      pseudonymizace – zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;

·      správce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

·      příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli;

·      souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

·      zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

·      evidence – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;

·      výmaz osobních údajů – fyzické zničení nosičů, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování;

·      omezení zpracování osobních údajů – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;

·      porušení zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;

·      dozorový úřad – nezávislý orgán zřízený členským státem EU, který je pověřen monitorováním uplatňování požadavků na ochranu osobních údajů; v ČR je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nutném pro naplnění stanoveného účelu a pouze po dobu nutnou pro jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

Základní účely zpracování osobních údajů Správcem jsou:

·      obchodní činnost Správce vyplývající z platných živnostenských oprávnění.

 

Správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

·      identifikační údaje: titul, jméno a příjmení;

·      adresní údaje: doručovací adresa, telefon, e-mailová adresa;

·      další osobní údaje: číslo bankovního účtu“;

·      technické údaje: uživatelské jméno, IP adresa.

Správce nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 Nařízení.

Lhůty pro mazání osobních údajů registrovaných uživatelů serverů správce jsou následující:

·      v případě, kdy nebude uživatelem účet aktivován do 10 dnů od registrace, vyhrazuje si Správce právo účet zrušit a osobní údaje bez dalšího smazat,

·      v případě ukončení odběru zpráv či poskytování služeb registrovaným uživatelům si vyhrazuje Správce účet zrušit a osobní údaje bez dalšího smazat ve lhůtě ne delší než 60 dnů,

·      veškeré ostatní lhůty pro zpracování osobních údajů se řídí zákonnými a smluvními podmínkami, na základě kterých takové osobní údaje Správce zpracovává.

IV. Právní titul pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:

·      plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;

·      plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;

·      oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

V. Zpracování se souhlasem

Správce zpracovává osobní údaje na základě předběžného souhlasu, který je nezbytný pro:

5.1. Zpracování pro účely marketingu

Osobní údaje zpracováváme také pro účely marketingu, pokud máme k tomuto účelu udělený souhlas. Zpracování pro účely marketingu zahrnuje zejména:

5.1.1 Nabídku produktů a služeb

Nabídky Vám na základě Vašeho souhlasu můžeme zasílat jak elektronicky, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv zasílaných na mobilní zařízení.

5.1.2. Předávání osobních údajů třetím stranám

Správce používá k vyhodnocování návštěvnosti serverů správce nástroje třetí strany – Google Analytics – podrobné údaje o této služby jsou k dispozici zde: https://analytics.google.com.

Poskytnutý souhlas k marketingovým účelům je dobrovolný, je však nezbytný pro poskytování individuálních nabídek našich produktů a služeb. Bez takto uděleného souhlasu Vám nemůžeme individuální nabídky poskytovat.

Souhlas k marketingovým účelům trvá po dobu trvání smluvního vztahu se společností Správce a po dobu následujících 2 let po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo do doby odvolání souhlasu.

Souhlas je možné odvolat kdykoli na níže uvedených kontaktních spojeních Správce nebo přímo na elektronickém účtu každého uživatele.

VI. Přístup k osobním údajům

K osobním údajům má přístup pouze Správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatelé na základě smluvního vztahu se Správcem, a to pouze za stanoveným účelem zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými Správcem podléhají interním bezpečnostním předpisům Správce.

Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů.

Zpracovateli osobních údajů jsou dodavatelé a poskytovatelé služeb souvisejících s provozem organizace Správce.

VII. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí.

VIII. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má podle Zákona a Nařízení tato práva:

·      právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení – subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům;

·      právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování dle článku 16, 17 a 18 Nařízení – subjekt údajů má právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce;

·      právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Nařízení – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci;

·      právo vznést námitku dle článku 21 Nařízení – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud je zpracování prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, tj. je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce nebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany;

·      nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradě na automatizovaném zpracování dle článku 22 Nařízení – subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;

·      právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 77 Nařízení – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení, přičemž tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si uživatelem navštívené webové stránky mohou pamatovat jeho úkony a nastavení, aby nemusel tyto údaje zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Servery správce používají cookies pro zachování informace o přihlášení registrovaného uživatele k serverům EBE v internetovém prohlížeči (po dobu do uzavření internetového prohlížeče, max. však po dobu 8 hodin). Dále servery EBE používají cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti, reklamních serverů pro poskytování reklamy). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a provozovatel nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

X. Kontaktní údaje pro subjekty údajů

Pro výkon shora uvedených práv se může každý subjekt údajů obrátit na Správce telefonicky +420736 136 112, e-mailem na adresu alex@tinylife.cz. nebo písemně na adresu Sokolovská 161/2B, Olomouc, 77900.